Hälytysosasto
Jukka Leppäniemi
Jari Komu
Ville Helenius
Tomi Rautanen
Sami Ylösmäki
Ilpo Viitasaari
Sami Ylinen
Esko Nieminen
Juuso Helenius
Jussi Törmä
Marko Koivulammi
Pauli Toriseva
Jaakko Marjamäki
Perttu Nääppä

 

Kuvia miehistöstä